Äriline digipööre loob majanduslanguse üleelamiseks piiramatuid võimalusi

NOVEMBER 14, 2022. AUTHOR HARDI OTS

Euroala kiireima hinnakasvu tõttu on Eesti majandus jõudnud langusfaasi, millega toimetulemiseks lähevad paljud kulude kärpimise teed, ent siin tuleb ühel hetkel piir ette. Seetõttu on mõistlik kärpekääre kombineerida investeeringutega ärilisse digipöördesse, kus võimalused efektiivsuse kasvatamiseks on piiritud ning loovad nutikal tegutsemisel juba õige pea kokkuhoidu ka rahas, kirjutab tarkvaraarenduse müügijuht Hardi Ots.

Sageli arvatakse, et erinevate äriprotsesside ühendamine ning tegevuste automatiseerimine on väga keerukas ja kallis ning kõik see võtab nii kaua aega, et kasu muutusest ilmneb väga kauges tulevikus või kas üldse. Tõsi, kõikjal üle maailma on tehtud ja tehakse ka edaspidi väga mastaapseid ning pikaajalisi IT-arendusi, mis nii mõnigi kord on ka ebaõnnestunud. Majanduslanguse tingimustes pole aga vaja mõelda astronoomilistes ühikutes, vaid pigem otsida võimalusi olemasolevate IT-lahenduste täiendamiseks nutikate arendustega, et pudelikaelad ettevõtteülestes äriprotsessides kaoksid.

Üsna tavapärane on, et väikeses ja keskmise suurusega ettevõttes saab protsessi automatiseerimiseks vajaliku IT-arenduse tehtud näiteks 3000 euroga, mis tähendab aasta peale jagatuna 250 eurot kuus. Kui selle tulemusel säästavad viis töötajat igaüks kasvõi pool tundi päevas, tähendab see kõigi nende peale kokku üle 50 tunni kuus, mis on rohkem kui ühe inimese tavapärase pikkusega töönädal. Võttes aluseks Eesti keskmise palga 1693 eurot, tähendab see ettevõttele tööjõukulude säästu üle 700 euro kuus. Seega on sellises mahus IT-arenduse tasuvusajaks natuke rohkem kui neli kuud.

 

Automatiseerimine vabastab inimesed robotitööst

Loomulikult ei tähenda töötaja rutiinsetest tegevustest vabastamine, et inimene hakkab selle võrra vähem palka saama. Pigem hakkab ta rohkem palka saama, sest saab enam aega pühendada sisulist väärtust loovatele tegevustele, mis toovad ettevõttele rohkem kasumit, mida paljud tööandjad jagavad ka oma töötajatega. Rahanumbritega vähemalt samavõrd oluline on kogu muutuse pehmem pool. Uuringute järgi tunneb 90% töötajaid end kurnatuna korduvate ja igavate tegevuste pärast, mille automatiseerimine vähendab inimeste läbipõlemist ning suurendab motivatsiooni. Töötajate kõrge rahulolu muutub tööandjale käegakatsutavaks siis, kui väheneb personalivoolavus ja vajadus otsida tänases tööjõupuuduse olukorras turult uusi inimesi.

Ärilise digipöörde peamine võtmeküsimus see, et arenduskulu oleks mõistlikult tasakaalus automatiseerimisest saadava tuluga. Näiteks jaeketis Lidl automatiseeriti arvete käsitlemine 95% ulatuses vähem kui 2 kuuga ning kogu investeeringu tasuvusajaks oli kõigest 4 kuud. Digitaliseerimine ühes suurimas kohtutäituribüroos võimaldab käsitleda kordades rohkem toimikuid väiksema töötajate hulgaga, tõlkebüroos aga annab pideva ülevaate esitatud tõlketellimustest, nende jagamisest tõlkide vahel, iga töö hetkeseisust, arvete väljastamisest klientidele jne.

 

Tarkvaraarenduste taaskasutus tagab efektiivsuse

Äriprotsesside digitaliseerimisel on kuluefektiivsuse osas üks suur eelis – kuigi iga ettevõte on unikaalne, on erinevate ülesannete lahendamiseks kasutatav tehnoloogia alati sama. Piltlikult öeldes on jalgratas juba leiutatud, kuid keegi peab sellele lihtsalt keti peale panema ehk kohandama kord juba loodud tarkvarakomponente vastavalt konkreetse äri vajadustele. Tarkvara oskusliku taaskasutusega on võimalik ära katta märkimisväärne osa protsesside ühendamiseks vajalikest liidestustest, mis muudab paljud digitaliseerimisprojektid nii maksumuse kui elluviimise aja osas käegakatsutavaks. Veelgi enam, EASi ja Kredexi ühendasutus avas septembris uued toetusmeetmed äriliseks digipöördeks, millega ettevõtted saavad rahastada kuni 50% arenduskulust. Oleme valmis kliente aitama toetusprojektide kirjutamisel ning hiljem ka toetatavad tegevused ellu viima.

Lisaks paremate tööriistade loomisele ja protsesside optimeerimisele ongi digitaliseerimise teine oluline kasutegur juhtimisinfo parem kättesaadavus, mis võimaldab hinnata igapäevaselt äriprotsesside, töötajate ja kogu ettevõtte efektiivsust ning langetada kiiremini õigeid otsuseid. Selleks, et hinnata, kui hästi töötab IT iga ettevõtte jaoks, soovitame teha digiauditi.

Digiaudit joonistab teekaardi tõhususe suurendamiseks

Digiauditiga kaardistame ettevõttes juba kasutusel oleva tarkvara (nii töötajate arvutites kui pilves), kirjeldame peamised tööprotsessid ning pakume välja lahendused tõhususe suurendamiseks, olgu selleks siis protsesside muutmine, uue tarkvara juurutamine või erinevate süsteemide omavahelised liidestused ja IT-arendused. Siiski ei ole meie esmane eesmärk soovitada kliendile päris uut tarkvara, vaid leida pudelikaelad, kus nutikad liidestused või praeguse tarkvara terviklikum kasutamine muudab äriprotsessid efektiivsemaks, lihtsustab tööd, vähendab kulusid ja suurendab tulusid.

Digiaudit põhineb intervjuudel ettevõtte võtmeisikutega. Nende tulemusel valmib dokument, mis koosneb:

Tehnoloogiauuringute firma Gartner ennustab, et aastaks 2024 on 69% igapäevasest juhtimistööst täielikult automatiseeritud. Seepärast on automatiseerimise ja digitaliseerimisega viivitamisel suur oht üleilmselt kiirrongilt maha jääda, sest tänavu kulutakse ärilisele digipöördele maailmas ühtekokku astronoomilised 1,8 triljonit USA dollarit, mis juba aastaks 2025 kasvab veel 55%.

 

Kui soovid rohkem infot digiauditi ja äriprotsesside automatiseerimise kohta, siis võta meiega ühendust

Hardi Ots

hardi.ots@datafox.ee
+372 515 06 05

Scroll to Top