EAS + Datafox

Datafox Software Engineering aitab ettevõtetel taotleda EASist eurotoetusi äriprotsesside digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks, millega saab rahastada kuni 50% arenduskulust. Hiljem saame aidata ka toetatavad tegevused ellu viia, tehes selleks vajalikud tarkvaraarendused.

EASi ja Kredexi ühendasutus avas 2022 septembris uued toetusmeetmed ettevõtetele automatiseerimise ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõtuks. Toetust saavad taotleda Eesti äriregistris registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes teenisid taotluse esitamisele eelnenud kahel majandusaastal keskmist müügitulu Eestis vähemalt 200 000 eurot. Ettevõtte digipöörde toetusmeetmel on kaks taotlusvooru: esiteks töötlevale tööstusele ja mäetööstuse ettevõtetele ning teiseks kõikidele teistele sektoritele.

 

Mida EAS toetab?

Toetust antakse järgmiste tegevuste elluviimiseks:

Mida ettevõte nende tegevustega saavutab? Digitaliseerimise, automatiseerimise ja robotite kasutuselevõtuga väheneb ettevõttes inimsekkumise vajadus. Protsesside optimeerimine ning andmete tõhusam kasutus suurendab tarneahela efektiivsust. Kokkuvõttes kasvab ettevõtte digitaalne küpsus, mis tähendab suuremat tehnoloogiamahukust, tootlikkust, jätkusuutlikkust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet.


Digipöörde toetusteks eraldatud eelarve on ühtekokku 56 miljonit eurot ning suurim toetussumma 300 000 eurot. Toetuse taotlemisel on omafinantseeringu osakaal vähemalt 50% ja projekti maksimaalne pikkus 18 kuud. Lisainfot ettevõtete digipöörde toetuse kohta saab EASi ja KredExi ühendasutuse veebilehelt.


Eelduseks on digitaliseerimise teekaart

Digipöörde toetuse saamise eelduseks on digitaliseerimise teekaardi loomine. Selle maksumus sõltub erinevatest asjaoludest nagu näiteks ettevõtte äri spetsiifika, tegevusvaldkond, ettevõtte suurus, protsesside ja tegevuste keerukus ning teostatava töö maht.

Digitaliseerimise teekaardi loomisel tekkiv raport on strateegiline dokument, mis sisaldab ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist. Raportis antakse hinnang, milliseid tarneahela ning tootmise või teenuse osutamise protsessi kitsaskohti saab lahendada digitaliseerimisega. Kaardistatakse kitsaskohtade lahendamise prioriteetsus, lahenduse maksumus, tasuvusaeg ning mõju ettevõtja ärimudelile ja majandustulemustele. Lisaks esitatakse raportis nimetatud lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.


Toetusprojektide kirjutamine on üsna spetsiifiline ja ajamahukas töö ning paljudel ettevõtetel napib selleks majasiseselt jõudlust ja vajalikke töötajaid. Datafox Software Engineeringu meeskonnal on aga pikaajaline kogemus Euroopa Liidu toetusmeetmete projektide koostamisel ning hiljem ka nende elluviimisel, tänu millele saame klientide toetusprojektide kirjutamise võtta enda kanda. Samuti on meil kompetents digitaliseerimise ning automatiseerimise valdkonnas, millest saab lähemalt lugeda siit. Meie eksperdid aitavad ettevõtetel koostada digitaliseerimise teekaardi raporti ning arendada seejärel digipöörde toetusmeetme jaoks vajalikke tarkvaralahendusi.


Võta meiega ühendust ja uuri lisa:

Hardi Ots

hardi.ots@datafox.ee
+372 515 06 05

Scroll to Top