Kasutajaõiguste/rollide haldamise moodul

Andmekaitse ja privaatsuse aspekt on tänapäeval oluline. Seetõttu on mistahes infosüsteemi disainides oluline silmas pidada, kes mida näeb ja mida teha saab. Samas on oluline, et iga kasutaja saaks oma volituste piires kõike siiski ise teha selmet paluda seda kellelgi kolmandal enda eest teha.

Erinevate kasutajaõiguste haldamine on oluline, kui:

– Infosüsteemis töödeldakse delikaatseid isikuandmed
– Infosüsteemis töödeldakse andmeid, mis on kasvõi osaliselt ettevõtte ärisaladus
– Infosüsteemi kasutatakse erinevaid rolle täitvate kasutajate poolt
– Infosüsteemi soovitakse kasutamiseks anda ka lõppkliendile mingis iseteeninduslikus aspektis

Infosüsteemi peakasutaja peab seejuures saama lihtsasti hallata erinevate kasutajate juurdepääsuõigusi.

Scroll to Top